(Moral T4) Unit 3: Remaja Bermatlamat, Hidup Cemerlang

Unit 2: Remaja Bermatlamat, Hidup Cemerlang

Bidang: 1 Perkembangan Diri

Nilai: 1.3 Harga Diri

Definisi: Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Kandungan Akademik:

Tema: Kecemerlangan tunggak kehidupan

Tajuk Pembelajaran:
Penentuan matlamat hidup yang diingini

Huraian Tajuk Pembelajaran:

  • Matlamat untuk mencapai kesejahteraan hidup
    – Berjaya
    – Bahagia
  • Pengiktirafan masyarakat kepada individu yang mempunyai harga diri
    – Sokongan
    – Galakan

Fikir dan Jawab (M/S 18)

1. Mengapakah remaja perlu menentukan matlamat hidup mereka?

Remaja perlu menentukan matlamat hidup mereka kerana penentuan matlamat hidup dapat menjamin kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran dan memastikan kejayaan yang dinikmati oleh seseorang berterusan.

5. Apakah perkara-perkara yang boleh menjejaskan harga diri seseorang?

Perkara-perkara yang boleh menjejaskan harga diri seseorang ialah berpakaian tidak sopan, mudah terpengaruh dengan perkara negatif dan terlibat dengan perbuatan yang todak bermoral.

6. Bagaimanakah seseorang itu dapat menjaga harga diri dalam sebarang keadaan?

Seseorang itu dapat menjaga harga dirinya dalam sebarang keaadaan dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan, percaya kepada kupayaan dan kebolehan diri serta membina pendirian atau iman yang teguh.

Advertisements
This entry was posted in Pendidikan Moral, Pendidikan Moral Tingkatan 4. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s