(Moral T4) Soalan Struktur 1

Soalan Struktur 1

1. Isu politik wang merupakan isu yang hangat dibicarakan di mana-mana. Terdapat segelintir ahli politik menggunakan wang untuk mendapatkan kedudukan politik dan kuasa.

a) Huraikan satu nilai yang patut diamalkan oleh segelintir ahli politik tersebut. [2 markah]
________________________________________
________________________________________

b) Terangkan definisi nilai yang terdapat dalam soalan 1 (a). [2 markah]
________________________________________
________________________________________

c) Jelaskan dua tujuan kerajaan melancarkan slogan “Bersih, Cekap dan Amanah” (BCA). [2 markah]
i) ________________________________________
ii) ________________________________________

d) Nyatakan empat contoh kerajaan mempraktikkan slogan BCA dalam sistem pentadbiran awam. [4 markah]
i) ________________________________________
ii) ________________________________________
iii) ________________________________________
iv) ________________________________________

2. Chin Fatt telah menyediakan satu jadual waktu aktiviti sehariannya supaya dia dapat mengimbangi masa untuk belajar, kegiatan kokurikulum dan hobinya.

a) Jelaskan dua nilai yang patut diamalkan oleh Chin Fatt. [2 markah]
i) ________________________________________
ii) ________________________________________

b) Huraikan empat kepentingan mengurus masa secara bijaksana. [4 markah]
i) ________________________________________
ii) ________________________________________
iii) ________________________________________
iv) ________________________________________

c) Terangkan dua cara kamu mengurus masa secara bijaksana. [2 markah]
i) ________________________________________
ii) ________________________________________

Advertisements
This entry was posted in Pendidikan Moral, Pendidikan Moral Tingkatan 4. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s