(Sejarah T5) Latihan Bab 5

Kepada pelajar-pelajar Tingkatan 5SM, 5AH, 5AK dan 5AP, sila salin dan buat latihan di bawah dalam buku latihan anda. Perbincangan akan dilakukan di dalam kelas selepas cuti. Terima kasih.

1.  Pakatan Murni merupakan usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan.

a) Nyatakan dua langkah yang diusahakan untuk mengadakan Pakatan Murni sebelum Perikatan ditubuhkan. (2m)

i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________

b) Apakah konsep yang digunakan oleh Dato’ Onn Ja’afar dalam pembentukan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)? (1m)

_______________________________________________
c) Nyatakan dua perubahan yang berlaku dengan penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC)? (2m)

i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________

d) Berikan tiga hasil yang telah dipersetujui dalam Rundingan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum. (3m)

i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________
iii) _______________________________________________

e) Pada pendapat anda, apakah pengajaran yang dapat kita perolehi melalui pembentukan Pakatan Murni? (2m)

i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________

2. Pihak British telah bersetuju untuk menubuhkan Suruhanjaya Reid yang bertujuan merangka perlembagaan baharu yang dikenali sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

a) Namakan dua orang yang menganggotai Suruhanjaya Reid. (2m)

i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________

b) Nyatakan dua isu yang menjadi asas penggubalan perlembagaan. (2m)

i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________

c) Apakah kejayaan yang telah dicapai oleh Suruhanjaya Reid? (1m)

_______________________________________________

d) Berikan tiga isi penting perjanjian tersebut. (3m)

i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________
iii) _______________________________________________

e) Nyatakan dua kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. (2m)

i) _______________________________________________
ii) _______________________________________________

Advertisements
This entry was posted in Sejarah, Sejarah Tingkatan 5. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s